Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN5273
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ2264
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 2264
   Dane podstawowe 319
   Struktura organizacyjna 192
Administracja
   Kierownik 157
Prawo lokalne
   Statut 216
   Regulamin 177
   Uchwały 185
     2017 79
    ›    Link testowy podkategorii poziomu trzeciego 120
   Zarządzenia 110
     2017 74
Dane publiczne
   Budżet 123
   Protokoły z kontroli 109
   BILANS 71
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 118
   Formularze i wnioski 112
Przetargi / Konkursy
   2017 281
Tablica Ogłoszeń
   2017 177
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 91
Inne
   Oświadczenia majątkowe 118
   Redakcja Biuletynu 180